Album z polskimi śladami

Rosyjskie albumy zawierają nierzadko polskie elementy, nawet jeśli nie dotyczą one bezpośrednio kresów dawnej Rzeczypospolitej. W Zapolu w pobliżu miasta Ługi, leżącej na szlaku dawnej linii kolejowej St. Petersburg – Psków – Warszawa istniała przed rewolucją 1917 r. rezydencja kurlandzkich baronów v. Bilderling. Jej właścicielem był m.in. Piotr Baron v. Bilderling (1844-1900), znany konstruktor i producent broni. Razem ze słynnym Alfredem Noblem założył Towarzystwo Naftowe „Branobel” o kapitale 7 mln rubli. Pałac i dobra ziemskie Zapole kupił w 1881 r. od wileńskiego generała Michała Mirkowicza. Matką jego była Maria Doliwo-Dobrowolska, pochodząca ze zdepolonizowanej już szlachty polsko-litewskiej. Do naszych czasów przetrwał album 114 fotografii i z początku XX w. Zdjęcia w nim zawarte dotyczą rezydencji pałacowej z pełnymi przepychu wnętrzami, salą balową, salonami, salą mauretańską z fontanną, parkiem z pawilonami, zdjęciami wielkomiejskiego kościoła ewangelickiego w St. Petersburgu i tamtejszych kamienic, gdzie Bilderlingowie również rezydowali. Album oprawny w skórę z zapinką w formie ozdobnej klamry złoconej posiada napis: „Kowel 22. I. 1912. / Pour Alexandra / Papa Alexander v. Bilderling”. Był podarunkiem ślubnym generała Alexandra Barona v. Bilderling (1846-1912), brata Piotra, dla naturalnej córki Aleksandry ze związku z Antoniną Koc (Choroszcz 1855 – zaginęła w Rosji po 1917), polską szlachcianką. Aleksandra urodziła się w 1893 r., ale co kuriozalne ochrzczono ją jako córkę zmarłego w Białymstoku w 1891 r. Gottlieba Hake (pierwszego męża jej matki). W 1912 r. poślubiła w Kowlu Józefa Woźniczuk-Woźnickiego.

© Tomasz Lenczewski.