Genealogia ponad wszystko

 Aby zrozumieć lepiej siebie warto poznać swoje korzenie. Genealogia własnej rodziny pozwala uzmysłowić sobie to co wpływa na nasze życie poprzez dziedzictwo pokoleń. Dzisiejsza genealogia to nie tylko daty, metryki czy ich poszukiwanie. To również wszystkie zjawiska, które towarzyszyły naszym ascendentom na przestrzeni ich życia. Do pomocy zaangażowana bywa zarówno genetyka, jak i psychologia. Współczesna genealogia przekracza coraz bardziej granice możliwości. Człowiek bez własnych przodków pozostaje ubogim duchowo mieszkańcem ziemi. 

Tomasz Lenczewski

  

Pochodzenie

Badacze różnie nas początek śledzą:
Ten z Indii, ten z Kaukazu nas wywodzi.
Gdzie, jak i kiedy? O tym nic nie wiedzą.
Lecz najpodobniej Lachów ród pochodzi
Od Samojedów, bo się sami jedzą.

Krystyn Hrabia Ostrowski (1811-1882)