O mnie

Urodziłem się 28 grudnia 1960 roku w Łodzi. W tym mieście spędziłem dzieciństwo i młodość oraz zdałem maturę w tamtejszym XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej w 1979 r.

Po przeprowadzce w 1979 roku do Warszawy studiowałem m.in. w latach 1981-1987 na wydziale prawa kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie uzyskałem dyplom magistra prawa kanonicznego.

Od wczesnej młodości zajmuje się historią, a zwłaszcza genealogią. Mam w swoim dotychczasowym dorobku kilka książek i kilkadziesiąt artykułów, których bibliografia systematycznie powiększa się. Okresowo współpracowałem z warszawskimi antykwariatami „Lamus”  i „Logos” przy okazji corocznych aukcji antykwarycznych.

Rodzina moja pochodzi z Ćmielowa, gdzie osiedliła się w 2 połowie XVIII w. Mój ojciec Jan Piotr (1924-2019) był emerytowanym wykładowcą wydziału chemii spożywczej na Politechnice Łódzkiej. Mam dwóch synów: Mikołaja Bonawenturę (1983) i Olgierda Aleksandra (1992).

Tomasz Lenczewski w pracowni.
Autor podczas przerwy w badaniach naukowych.

O mnie:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Lenczewski

Sekrety i kłamstwa. Z Tomaszem Lenczewskim, historykiem i genealogiem rozmawia Maja Narbutt [w:] „Rzeczpospolita”, nr 139: 16 VI 2007, s. A13 (Plus Minus).

Woreyd Almanach, Warszawa 2001, s. 224; Warszawa 2002, s. 231.