Bibliografia publikacji Tomasza Lenczewskiego

Książki:

(samodzielnie)

 • Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. I. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, 1996-1997, XXVIII, 283, [1], XV, [1], s. tabl. [32] : fotografie, portrety, rysunki.
  Rec.: Bömelburg Hans-Jürgen, Genealogie der titulierten Häuser in Polen … – „HEROLD-Jahrbuch”, Neue Folge, Bd. 2 (1997), S. 191-192; Chlebowski Cezary (1928-2013), Błękitni : moje lektury – „Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność”, nr 20: 1998, s. 17; Думин Станислав В., Летопись Историко-Родословного Общества в Москве, Выпуск 4-5 (49-49): 1997, с. 179-180.
 • Józef Piłsudski w bibliografii. Biografie i życiorysy. Łódź – Warszawa, nakładem autora, 1993, s. 36.
  Rec.: Neugebauer Marta, Bibliografie osobowe Józefa Piłsudskiego za lata 1989-2003 w o parciu o wybrane przykłady – „Bibliotekarz Podlaski”, nr 9-10: 2004-2005, s. 73-88.
 • Russoccy herbu Zadora. Zarys monografii rodu [XIV-XX w.]. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, 2005, s. 223, [5], faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, portrety, tablice genealogiczne, sum., rés., Zsfg., рез. (Rody Polskie; t. 3).
 • Bibliografia „Herolda” (1930-1936) pod redakcją Ludgarda hr. Grocholskiego = Herold (1930-36), edited and published by Ludgard Count Grocholski. A bibliography = Bibliographie der Zeitschrift „Herold”, Herausgeber Ludgard Graf Grocholski (1930-1936) = Bibliographie „Herold” (1930-1936) redigée par Ludgard comte Grocholski. Warszawa, Antykwariat „Logos”, 2016, s. 99, [1], faksymilia, ilustracje, portret.

(we współpracy)

Artykuły i opracowania o tematyce historycznej:

 • Deklaracja pułkownika Jana Mazurkiewicza – „Radosława” z 8 września 1945 r. – „Zeszyty Historyczne”, nr 93, Paryż 1990, s. 188-196.
  W aneksie odpowiedź Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” (1910-1947) w imieniu żołnierzy wiernych ideałom AK.
 • Proces siedemnastu w Radomsku [Konspiracyjne Wojsko Polskie 6 V 1946]  – „Polska Zbrojna”, nr 38: 22-24 I 1991 : „Magazyn Tygodniowy”, nr 8, s. 1, fot.
 • Biała Tarcza – „Karta”, nr 3: 1991, s. 111-120, fot.
  Związek Białej Tarczy – konspiracyjna organizacja młodzieżowa w Łodzi 1949-1950.
 • Prośba – „Karta”, nr 3: 1991, s. 102, fot.
  List żydowskiego dziecka do Bolesława Bieruta w sprawie ułaskawienia skazanego na śmierć Zbigniewa Zakrzewskiego (1911-1947), szefa wywiadu WiNu w Łodzi.
 • Organizacje podziemne w latach 1944-1955 : Łódź – rejestr  – „Odgłosy”, nr 11: 4 VIII 1991, s. 10.
 • Organizacje podziemne w latach 1944-1955 : Łódź województwo – rejestr – „Odgłosy”, nr 12: 11 VII 1991, s. 11.
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-1946 – „Historia i Życie. Dodatek do Życia Warszawy”, nr 19 (108): 14-15 IX 1991, s. 2.
 • W Sieradzu po wojnie… Z zemsty wskazali go jako wtyczkę podziemia w UB [poprawiono błąd w lidzie, pochodzący od redakcji] – „Odgłosy”, nr 7: 7 VII 1991, s. 11.
  Tematyka – patrz tekst następny.
 • Skazany na śmierć przez swoich – „Karta”, nr 9: 1992, s. 95-109, fotografie.
  Sprawa pracownika PUBP w Sieradzu Jana Łopianiaka skazanego w 1946 r. za rzekomą współpracę z podziemiem.
 • Jan Szulc vel Janusz Prawdzic Szlaski (1902-1983) czyli pogmatwane losy. Cz. 1: 1902-1941 –  „Mars”, t. 1: 1993, s. 87-96, fotografie, sum.
 • Działalność egzekucyjna podziemia w Polsce w 1945 r. na przykładzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego – „Mars”, t. 2: 1994, s. 307-322, faksymilia, fotografie, sum.
 • Sprawa pułkownika Władysława Romana – „Mars”, t. 1: 1993, s. 185-194, sum.
  Władysław Roman (1917-2005), kpt. Artylerii Wojska Polskiego, autor wspomnień „Oficer do zleceń”. Wniosek o odebranie uprawnień kombatanckich w związku z jego postawą w czasie śledztwa w okresie stalinowskim.
 • Oświadczenia dotyczące postawy Władysława Romana w śledztwie w latach 50-tych. Polemika Henryk Żuk oraz Bohdan Zieliński – tamże, t. 2: 1994, s. 375-381.
  Replika. T.L., tamże, s. 381.
 • Zaginiony list kpt. NSZ Władysława Kołacińskiego –  „Żbika” do władz bezpieczeństwa z lipca 1945 r. – „Mars”, t. 2: 1994, s. 323-326, fotografia, sum.
  Władysław Kołaciński (1911-1995), oficer NSZ 1943-1945, autor wspomnień „Między młotem, a swastyką” (1961, 1988, 1989).
 • Juliusz Nowina-Sokolnicki : uwagi do biografii – „Mars”, t. 12: 2002, s. 101-106, faksymilia, fotografie.
  Pod pseudonimem Bogumił Ławszowski.
 • „Generałowie” Juliusza Nowina-Sokolnickiego 1973-1990; [oprac.] Jan Strzemieniewski [pseud.] – „Mars”, t. 13: 2002, s. 135-144.
 • „Kawalerowie” Krzyża Orderu „Virtuti Militari” z nadania „Prezydenta RP” Juliusza Nowina-Sokolnickiego; [oprac.] Jan Strzemieniewski [pseud.] – „Mars”, t. 20: 2006, s. 129-152, faksymilia.
 • Polacy po stronie Adolfa Hitlera : zapomniany epizod II wojny światowej ­– „Historia do Rzeczy”, nr 11(33): listopad 2015, s. 64-67, fotografie, ilustracja.
  Radiostacja „Wanda” – m.in. Joanna Czarkowska, Władysław Kawecki (1898-1972), Mieczysław Hr.  Dunin-Borkowski (1905-1971), Maria Kałamacka, Jan Godziemba-Maleszewski (1901-1977) i Adolf Wysocki.
 • Polacy na wojnie w Rodezji : komunistyczna przemoc w buszu „Historia do Rzeczy”, nr 4(38): kwiecień 2016, s. 44-47, faksymile, fotografie.
  Ks. Bogdan Drucki-Lubecki, Igor i Maria Henrici, Henryk de Kuszaba-Dąbrowski, Włodzimierz Hr. Ledóchowski, Emil C. Lotringer, Emil Mentel, Julian Misiewicz, Karol Mrowiec, Adam Perepeczko, Stanisław i Maria Tunikowscy.
 • Raporty Dominika Horodyńskiego o emigracji politycznej (1948) – Wywiad i kontrwywiad Wojskowy II RP, t. VII. Warszawa, LTW, 2016, s. 193-225.
 • Zamach na Cukiermana : żołnierze KWP strzelają w Radomsku – „Historia Do Rzeczy”, nr 3(49): marzec 2017, s. 14-17, faksymilia, fotografie.
  Likwidacja przez Konspiracyjne Wojsko Polskie Jankiela vel Jana Cukiermana (1912-1947), oficera śledczego PUBP w Radomsku.
 • Pan Samochodzik i bezpieka : Zbigniew Nienacki, a Konspiracyjne Wojsko Polskie – „Historia Do Rzeczy”, nr 6(52)/2017, s. 44-46, faksymile, fotografie.
 • Wrzesień 1939 r. we wspomnieniach rtm. Janusza Rozwadowskiego – Wrzesień 1939 r. Z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej. Redakcja naukowa Robert Majzner, Radomsko 2017, s. 379-384.
  Janusz Rozwadowski (1898-1956), rotmistrz 4 Pułku Ułanów Wojsk Polskich i oficer II Oddziału Sztabu Głównego.
 • Wielka miłość „Warszyca” : 1945-1947 (…)  – „Historia Do Rzeczy”, nr 5(63) : maj 2018, s. 66-69, faksymilia, fotografie, ilustracja.
  Dotyczy Stanisława Sojczyńskiego (1910-1947) i Haliny Pikulskiej (1923-1995) z Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
 • Człowiek, który wydał „Warszyca” – „Historia Do Rzeczy”, nr 8(66): sierpień 2018, s. 52-55, faksymilia, fotografie.
  Dotyczy Henryka Brzózki – „Niutka” (1925-2005), członka Sztabu KWP i współpracownika WUBP w Łodzi, późniejszego oficera LWP.

Genealogia. Heraldyka.

Szkice obyczajowo-genealogiczne

 • Krasiccy na Krasiczynie i Lesku – „Do Rzeczy”, wyd. specjalne : Ludzie, nr specjalny 3: X 2013, s. 88-91, fotografie.
 • Czartoryscy z Konarzewa. Rodzina z wielkiego rodu – „Do Rzeczy”, nr 47-48: 16-29 XII 2013, s. 47-49, fotografie.
 • Trucizna, lekarz i tysiące rubli : zbrodnia sprzed lat –  „Do Rzeczy”, nr 2: 7-12 I 2014, s. 70-72, fotografie, ilustracje.
  Patryk O’Brien de Lacy (ok. 1864 – po 1917) oraz jego proces o zabójstwo Bazylego Buturlina.
 • Nieobyczajni : wyższe sfery. – „Do Rzeczy”, nr 10: 3-9 III 2014, s. 72-74, ilustracja.
  Józef Baron Brunicki (1870-1900) i szambelan Marian Rosco-Bogdanowicz (1862-1955) oraz ich afery (m.in. homoseksualne).
 • Pechowy romans hrabiego : obyczaje – „Do Rzeczy”, nr 25: 16-22 VI 2014, s. 66-68, fotografia, ilustracja.
  Karol Hrabia Korwin-Milewski (1846-1926), jego kochanka Cecylia Włodzimirska i wiedeński proces.
 • Potomkowie wyznawców Franka : saga rodzinna – „Do Rzeczy”, nr 35: 25-31 VIII 2014, s. 61-63, fot.
  Polscy Kaplińscy (m.in. Jakub (1734-1809), Eliasz (1777-1823) oraz ich potomek Jaan Kaplinski (1941-), pisarz i poeta estoński.
 • Niemiec, który mierzył Polskę : Polacy z wyboru – „Do Rzeczy”, nr 51/52: 15-28 XII 2014, s. 72-73, ilustracje.
  Juliusz Kolberg (1776-1831) i jego potomkowie.
 • Spadkobiercy cesarskich tronów : Habsburgowie, Hohenzollernowie i Romanowowie – „Do Rzeczy” 1: 4 I 2015, s. 84-85, ilustracja.
  Potomkowie cesarskich domów Austrii, Niemiec i Rosji.
 • Mieszkali w zamku hrabia z hrabiną : tragedia nad Sanem. Po 80 latach … –  „Do Rzeczy”, nr 5: 26 I – 1 II 2015, s. 4-66, faksymile, fotografie, ilustracja.
  Juliusz hr. Starzeński (1892-1934) z Dąbrówki Starzeńskiej i jego żona Maria Miączyńska (1909-1934) oraz ich tragiczna śmierć.
 • Carski kapitan przeciwko polskiemu księciu : ostatni z rodu –  „Do Rzeczy”, nr 15: 7-12 IV 2015, s. 68-69, fotografie, ilustracja.
  Ostatni książę – Bogdan Ogiński (1848-1909) z Retowa na Żmudzi oraz próba przechwycenia jego spadku przez carskiego oficera Dymitra Wonlar-Larskiego (1880-1954).
 • Fałszywy baron w służbie Bieruta : genealogiczne zabiegi Adama Gubrynowicza – „Do Rzeczy”, nr 28: 6-12 VIII 2015, s. 64-66, fotografie, ilustracja.
  Adam Gubrynowicz de Mengen (1906-2000), dyplomata, ziemianin i heraldyk.
 • Tajemnice hrabiów : romanse rodu Badenich – „Do Rzeczy”, nr 30: 20-26 VII 2015, s. 64-65, fotografia, ilustracja.
  Z tajemnic alkowy rodu hr. Badenich i hr. Dunin-Borkowskich.
 • Książęta genetycznie zweryfikowani :rozstrzyganie wątpliwości genealogicznych – „Do Rzeczy”, nr 39: 21-27 IX 2015, s. 68-69, fotografia.
  Książęta Korybut-Woronieccy gałęzi podlaskiej, z Huszlewa.
 • Płynie w nich błękitna krew  : arystokracja polska – wczoraj i dziś – „Do Rzeczy”, nr 52: 21-27 XII 2015, s. 88-90, fotografie, ilustracja.
 • Romanowowie w Rosji Putina : rola carskiego rodu – „Do Rzeczy”, nr 4: 25-31 I 2016, s. 76-78, fotografia.
  Władimir Putin (1952-) i Wielka Księżna Maria Władimirowna Romanowa (1953-)
 • Hrabina z czasów Stalina : historia Haliny Plater-Zyberk – „Do Rzeczy”, nr 10: 7-13 III 2016, s. 68-70, fotografie.
  Hanna Krystyna Plater-Zyberk (1900-?), zwana też Haliną, z domu Gacka, żona fotografika Stefana Hr. Plater-Zyberka, aresztowana w związku z operacją o kryptonimie „Renegat”.
 • Polscy ziemianie – jawna opcja niemiecka – „Rzeczypospolita”, nr 89 (10422): 16-17 IV 2016 „Plus-Minus”, nr 16 (1207) , s. 26-27, fotografia.
  Hipolit Alexandrowicz, Bogusław, Cezary i Kazimierz Bacciarelli, Wacław Siemieński,  Aleksander  Hr. Toll, Franciszek, Piotr i Wiktor Unrug, Wernerowie, Konrad Wünsche i Leon Zachert.
 • Niedobre panny z dobrych domów : niechlubna przeszłość Samozwaniec i Jarochowskiej – „Do Rzeczy”, nr 16: 18-24 IV 2016, s. 66-69, fotografie.
  Maja Jarochowska (1918-1975) i Magdalena Samozwaniec, z domu Kossak, 1.v. Starzewska, 2.v. Niewidowska (1894-1972).
 • Ormiański ród na kresach wschodnich : świat ormiański w Stanisławowie i na kresach południowo-wschodnich przestał istnieć po 1945 r. – „Do Rzeczy”, nr 21: 23-29 V 2016, s. 72-73, fotografie.
  O rodzinie Bołoz-Antoniewiczów.
 • Matylda Krzesińska, kochanka Romanowów  : o miłości przyszłego cara do Matyldy Krzesińskiej – „Historia do Rzeczy”, nr 8 (42): sierpień 2016, s. 56-58, fotografie, ilustracja.
  Mikołaj (II) Romanow (1868-1918), późniejszy car Rosji oraz Matylda Krzesińska (1872-1971), późniejsza księżna Romanowska-Krasińska.
 • Rodzinne tajemnice O. Jacka Woronieckiego ; korzenie dominikanina – „Do Rzeczy”, nr 33: 16-21 VIII 2016, s. 64-67, fotografie.
  Adam Ks. Korybut-Woroniecki (1798-1863) i jego potomkowie, m.in. O. Jacek Woroniecki (1878-1949), dominikanin.
 • Dzieje grzechu Dominika Horodyńskiego : polityczny realista – „Pan S-ki” – „Do Rzeczy”, nr 49: 5-11 XII 2016, s. 72-74, faksymilia, fotografia.
 • Litewski kawalarz : życie i kawały Bohdana Zalutyńskiego zwanego „Bodziem” – „Historia do Rzeczy”, nr 1 (47): styczeń 2017, s. 86-89, faksymilia, fotografie.
  Bohdan Zalutyński (1888-1957), ziemianin z Grodzieńszczyzny.
 • Narodowe Muzeum Czartoryskich : Skarb Państwa kupił bezcenną kolekcję – „Do Rzeczy”, nr  2: 9-15 I 2017, s. 42-44, fotografie.
  Adam Karol Ks. Czartoryski de Bourbon (1940-) i Fundacja Książąt Czartoryskich.
 • Aktor w roli księcia : życie Stanisława Bielskiego – „Do Rzeczy”, nr 5: 30 I – 5 II 2017, s. 64-66, fotografie.
  Stanisław Bielski – „Harry Cort” (1908-1979), aktor filmowy i skandalista.
 • Wierni Bogu i ojczyźnie : ród Potworowskich – „Do Rzeczy”, nr 9 : 27 II – 5 III 2017, s. 87-99, fotografie.
 • Księżna skandalistka : Rzewuska na salonach – „Do Rzeczy”, nr 15: 10-17 IV 2017, s. 102-104, ilustracja.
  Katarzyna z Hr. Rzewuskich, Ks. Radziwiłł (1858-1941), publicystka, pamiętnikarka i powieściopisarka.
 • Polskie almanachy gotajskie : szlacheckie rodowody – „Do Rzeczy”, nr 21: 22-28 V 2017, s. 62-64, fotografie, ilustracje.
  Jerzy Sewer Hr. Dunin-Borkowski (1856-1908), heraldyk i ziemianin.
 • Legendy Bartosza Głowackiego : trzy wersje przedstawiania kosyniera – „Do Rzeczy”, nr 35: 28 VIII – 3 IX 2017, s. 66-67, ilustracja.
  Wojciech Bartosz Głowacki (1758-1794) i jego legenda.
 • Superagentka przebita nożem : dlaczego zginęła Krystyna Skarbek? [1908-1952] – „Do Rzeczy”, nr 3: 15-21 I 2018, s. 68-69, fotografia.
  List do redakcji Ewy Leonhard z Krakowa i odp. autora „Do Rzeczy”, nr 4: 22-28 I 2018, s. 6.
 • Kłamczucha doskonała : Hrabianka Ewelina Dunin-Borkowska [1939-?] „Do Rzeczy”, nr 13: 26 III – 2 IV 2018, s. 80-82, fotografia.

Listy i sprostowania

 • Hrabia Nikołaj Tołstoj nie pierwszy znalazł winnych! – „Odgłosy”, nr 48: 26 XI 1989, s. 13.
  Uzupełnienie do artykułu” Brzeziński Marek, Nikołaj Tołstoj szuka winnych – „Odgłosy”, nr 45: 5 XI 1989, s. 4. Dotyczy książek Józefa Mackiewicza i Nicolasa Bethella o deportacji białych oddziałów rosyjskich do ZSRR przez Anglików w 1945 r.
 • Inaczej o RPA – „Odgłosy”, nr 7: 18 II 1990, s. 13.
  Sprostowanie do artykułu: Makowiecki Andrzej, Czarny bal w Durbanie – „Odgłosy”, nr 44: 20 X 1989, s. 1, 11.
 • Szlakiem „Wędrowca” [Konspiracyjne Wojsko Polskie] raz jeszcze  – „Ład”, nr 41 (315) : 14 X 1990, s. 5.
  Sprostowanie do tekstu Bolesława Niezgody „Szlakiem Wędrowca” – „Ład”, nr 34: 1990, s. 5.
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie. Czytelnicy piszą – „Słowo Powszechne”, nr 157: 17 IX 1992, s. 5.
  Sprostowanie do tekstu Jana Wojciechowskiego, Z historii podziemnych sił zbrojnych 1945-1956: Konspiracyjne Wojsko Polskie – „Słowo Powszechne”, nr 12: 22 I 1992, s. 3 i 4. Dotyczy m.in. legendy Korpusu Obrony Narodowej i Konfederacji Zbrojnej z lat 1945-1947 oraz Władysława Stanilewicza.
 • Kombatanci z 1920 r. – „Mars“, nr 3: 1995, s. 241-243, faksymilia, ilustracja.
  Krzyż za Udział w Wojnie 1918-1921 r. a uprawnienia kombatanckie. Fakty i dokumenty.
 • Krzyż Akcji „Burza“ – „Mars“, nr 2: 1994, s. 382-385, faksymilia, fotografia, ilustracje[i]
  „Rzekome“ londyńskie odznaczenie, jego inicjator Karol Smoczkiewicz (1925-1998) i przykłady udekorowanych.
 • List w sprawie Józefa Mackiewicza – „Kultura”, nr 5: 1990, s. 156-157.
  W związku z artykułem: Miłosz Czesław, Koniec Wielkiego Xięstwa (O Józefie Mackiewiczu) – „Kultura”, nr 5: 1989, s. 102-120.
 • Polemika z recenzją Marka Cabanowskiego, Vademecum kolekcjonera? – „Mars”, t. 3: 1995 [druk 1996], s. 238-239.
  Dotyczy recenzji książki Oberleitner Stefan, Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990, t. 1, Zielona Góra 1992.

Przedmowy.

 • Wstęp do Inwentarza osobowego do tomów I-IX Volumina legum w oprac. Marka Wolińskiego. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, 2007, s. 5-10.
  Rec. Zielińska Ewa, „Kwartalnik Historyczny” R. 116: 2009, nr 3, s. 147-151.

Redakcje i recenzje.

 • Album zaprzepaszczonej szansy – „Zeszyty Historyczne”, nr 169: 2009, s. 169-182. Przewłocki Janusz, Wokół pałacu i dworu. Z kolekcji Janusza Przewłockiego. Warszawa 2009. Ośrodek „Karta”.
 • Gedroyć Witold (1915-2003), Wspomnienia 1939-1940 – „Mars”, nr 19: 2005, s. 192, fotografie, sum.
  Wspólnie z Rafałem E. Stolarskim.
 • Odtajniony informator – „Karta”, nr 3: 1994, s. 146-147. Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro „C”, 1964.
 • Szaulisi – „Mars”, t. 15: 2003, s. 251-252. Juosas Prunskis, Balševikų nužudyti šauliali, Išleido Letuvių Šaulių sajungos tremtyje centro valdybu, Čikaga 1982.
  Dotyczy m.in. Hr. Kazimierza Tyszkiewicza (1896-1941) z Kretyngi.

 Wywiady.

[i] List nie został opatrzony nazwiskiem autora z winy redakcji.