Bibliografia publikacji Tomasza Lenczewskiego

Książki:

(samodzielnie)

 • Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. I. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, 1996-1997, XXVIII, 283, [1], XV, [1], s. tabl. [32] : fotografie, portrety, rysunki.
  Rec.: Bömelburg Hans-Jürgen, Genealogie der titulierten Häuser in Polen … – „HEROLD-Jahrbuch”, Neue Folge, Bd. 2 (1997), S. 191-192; Chlebowski Cezary (1928-2013), Błękitni : moje lektury – „Tygodnik Solidarność : czasopismo NSZZ Solidarność”, nr 20: 15 V 1998, s. 17; Думин Станислав В., Летопись Историко-Родословного Общества в Москве, Выпуск 4-5 (49-49): 1997, с. 179-180.
 • Józef Piłsudski w bibliografii. Biografie i życiorysy. Łódź – Warszawa, nakładem autora, 1993, s. 36.
  Rec.: Neugebauer Marta, Bibliografie osobowe Józefa Piłsudskiego za lata 1989-2003 w o parciu o wybrane przykłady – „Bibliotekarz Podlaski”, nr 9-10: 2004-2005, s. 73-88.
 • Russoccy herbu Zadora. Zarys monografii rodu [XIV-XX w.]. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, 2005, s. 223, [5], faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, portrety, tablice genealogiczne, sum., rés., Zsfg., рез. (Rody Polskie; t. 3).
 • Bibliografia „Herolda” (1930-1936) pod redakcją Ludgarda hr. Grocholskiego = Herold (1930-36), edited and published by Ludgard Count Grocholski. A bibliography = Bibliographie der Zeitschrift „Herold”, Herausgeber Ludgard Graf Grocholski (1930-1936) = Bibliographie „Herold” (1930-1936) redigée par Ludgard comte Grocholski. Warszawa, Antykwariat „Logos”, 2016, s. 99, [1], faksymilia, ilustracje, portret.

(we współpracy)

Artykuły i opracowania o tematyce historycznej:

   • Deklaracja pułkownika Jana Mazurkiewicza – „Radosława” z 8 września 1945 r. – „Zeszyty Historyczne”, nr 93, Paryż 1990, s. 188-196.
    W aneksie odpowiedź Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” (1910-1947) w imieniu żołnierzy wiernych ideałom AK.
   • Proces siedemnastu w Radomsku [Konspiracyjne Wojsko Polskie 6 V 1946]  – „Polska Zbrojna”, nr 38: 22-24 I 1991 : „Magazyn Tygodniowy”, nr 8, s. 1, fot.
   • Biała Tarcza – „Karta”, nr 3: 1991, s. 111-120, fot.
    Związek Białej Tarczy – konspiracyjna organizacja młodzieżowa w Łodzi 1949-1950.
   • Prośba – „Karta”, nr 3: 1991, s. 102, fot.
    List żydowskiego dziecka do Bolesława Bieruta w sprawie ułaskawienia skazanego na śmierć Zbigniewa Zakrzewskiego (1911-1947), szefa wywiadu WiNu w Łodzi.
   • Organizacje podziemne w latach 1944-1955 : Łódź – rejestr  – „Odgłosy”, nr 11: 4 VIII 1991, s. 10.
   • Organizacje podziemne w latach 1944-1955 : Łódź województwo – rejestr – „Odgłosy”, nr 12: 11 VII 1991, s. 11.
   • Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-1946 – „Historia i Życie. Dodatek do Życia Warszawy”, nr 19 (108): 14-15 IX 1991, s. 2.
   • W Sieradzu po wojnie… Z zemsty wskazali go jako wtyczkę podziemia w UB [poprawiono błąd w lidzie, pochodzący od redakcji] – „Odgłosy”, nr 7: 7 VII 1991, s. 11.
    Tematyka – patrz tekst następny.
   • Skazany na śmierć przez swoich – „Karta”, nr 9: 1992, s. 95-109, fotografie.
    Sprawa pracownika PUBP w Sieradzu Jana Łopianiaka skazanego w 1946 r. za rzekomą współpracę z podziemiem.
   • Jan Szulc vel Janusz Prawdzic Szlaski (1902-1983) czyli pogmatwane losy. Cz. 1: 1902-1941 –  „Mars”, t. 1: 1993, s. 87-96, fotografie, sum.
   • Działalność egzekucyjna podziemia w Polsce w 1945 r. na przykładzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego – „Mars”, t. 2: 1994, s. 307-322, faksymilia, fotografie, sum.
   • Sprawa pułkownika Władysława Romana – „Mars”, t. 1: 1993, s. 185-194, sum.
    Władysław Roman (1917-2005), kpt. Artylerii Wojska Polskiego, autor wspomnień „Oficer do zleceń”. Wniosek o odebranie uprawnień kombatanckich w związku z jego postawą w czasie śledztwa w okresie stalinowskim.
   • Oświadczenia dotyczące postawy Władysława Romana w śledztwie w latach 50-tych. Polemika Henryk Żuk oraz Bohdan Zieliński – tamże, t. 2: 1994, s. 375-381.
    Replika. T.L., tamże, s. 381.
   • Zaginiony list kpt. NSZ Władysława Kołacińskiego –  „Żbika” do władz bezpieczeństwa z lipca 1945 r. – „Mars”, t. 2: 1994, s. 323-326, fotografia, sum.
    Władysław Kołaciński (1911-1995), oficer NSZ 1943-1945, autor wspomnień „Między młotem, a swastyką” (1961, 1988, 1989).
   • Juliusz Nowina-Sokolnicki : uwagi do biografii – „Mars”, t. 12: 2002, s. 101-106, faksymilia, fotografie.
    Pod pseudonimem Bogumił Ławszowski.
   • „Generałowie” Juliusza Nowina-Sokolnickiego 1973-1990; [oprac.] Jan Strzemieniewski [pseud.] – „Mars”, t. 13: 2002, s. 135-144.
   • „Kawalerowie” Krzyża Orderu „Virtuti Militari” z nadania „Prezydenta RP” Juliusza Nowina-Sokolnickiego; [oprac.] Jan Strzemieniewski [pseud.] – „Mars”, t. 20: 2006, s. 129-152, faksymilia.
   • Kariera mitomana (Hrabia Mieczysław Dunin-Borkowski alias Giuseppe Newlin (1905-1971), „Przeszłość i Pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa”, nr 38: styczeń-grudzień 2011, s. 277-287.
   • Historia pewnej „recenzji” – „Przeszłość i Pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa„, nr 38: styczeń – grudzień 2011, s.291-293 (dział „Recenzje i omówienia”).
    O agenturalnej przeszłości Kazimierza Morawskiego (1929-2012) z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w kontekście wewnętrznej recenzji książki Stanisława Rostworowskiego pt. „Łuna od Warszawy”.
   • Polacy po stronie Adolfa Hitlera : zapomniany epizod II wojny światowej ­– „Historia do Rzeczy”, nr 11(33): listopad 2015, s. 64-67, fotografie, ilustracja.
    Radiostacja „Wanda” – m.in. Joanna Czarkowska, Władysław Kawecki (1898-1972), Mieczysław Hr.  Dunin-Borkowski (1905-1971), Maria Kałamacka, Jan Godziemba-Maleszewski (1901-1977) i Adolf Wysocki.
   • Polacy na wojnie w Rodezji : komunistyczna przemoc w buszu „Historia do Rzeczy”, nr 4(38): kwiecień 2016, s. 44-47, faksymile, fotografie.
    Ks. Bogdan Drucki-Lubecki, Igor i Maria Henrici, Henryk de Kuszaba-Dąbrowski, Włodzimierz Hr. Ledóchowski, Emil C. Lotringer, Emil Mentel, Julian Misiewicz, Karol Mrowiec, Adam Perepeczko, Stanisław i Maria Tunikowscy.
   • Raporty Dominika Horodyńskiego o emigracji politycznej (1948) – Wywiad i kontrwywiad Wojskowy II RP, t. VII. Warszawa, LTW, 2016, s. 193-225.
   • Zamach na Cukiermana : żołnierze KWP strzelają w Radomsku – „Historia Do Rzeczy”, nr 3(49): marzec 2017, s. 14-17, faksymilia, fotografie.
    Likwidacja przez Konspiracyjne Wojsko Polskie Jankiela vel Jana Cukiermana (1912-1947), oficera śledczego PUBP w Radomsku.
   • Pan Samochodzik i bezpieka : Zbigniew Nienacki, a Konspiracyjne Wojsko Polskie – „Historia Do Rzeczy”, nr 6(52)/2017, s. 44-46, faksymile, fotografie.
   • Wrzesień 1939 r. we wspomnieniach rtm. Janusza Rozwadowskiego – Wrzesień 1939 r. Z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej. Redakcja naukowa Robert Majzner, Radomsko 2017, s. 379-384.
    Janusz Rozwadowski (1898-1956), rotmistrz 4 Pułku Ułanów Wojsk Polskich i oficer II Oddziału Sztabu Głównego.
   • Wielka miłość „Warszyca” : 1945-1947 (…)  – „Historia Do Rzeczy”, nr 5(63) : maj 2018, s. 66-69, faksymilia, fotografie, ilustracja.
    Dotyczy Stanisława Sojczyńskiego (1910-1947) i Haliny Pikulskiej (1923-1995) z Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
   • Człowiek, który wydał „Warszyca” – „Historia Do Rzeczy”, nr 8(66): sierpień 2018, s. 52-55, faksymilia, fotografie.
    Dotyczy Henryka Brzózki – „Niutka” (1925-2005), członka Sztabu KWP i współpracownika WUBP w Łodzi, późniejszego oficera LWP.
   • Likwidacja „Jastrzębia” z AL : 1944 r. / Niespokojny czas walki z bandytyzmem – „Historia Do Rzeczy”, nr 4(74): kwiecień 2019, s. 66-69, fot., ilustr., mapka.
    Bronisław Krogulec, oficer bezpieczeństwa Armii Ludowej zlikwidowany przez Oddział Bojowy AK pod dowództwem Józefa Koteckiego – „Warty”, podlegający Stanisławowi Sojczyńskiemu -„Warszycowi”. Kulisy sprawy, dokumenty i uczestnicy wydarzeń.
   • Agent totalny : Zygmunt Augustowski (1915-2008) – „Do Rzeczy”, nr 6: 4-10 II 2019, s. 64-66, fot.
    Zygmunt Augustowski, oficer Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej i Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK oraz długoletni agent UB / SB (1949-1990).
   • RaportyZygmunta Augustowskiego – TW  „Brossa” z pobytu w polskim Londynie, Brukseli i Rzymie w 1958 r.  – Wywiad i kontrwywiad Wojskowy II RP, t. X. Warszawa, LTW, 2019, s. 165-234.

  Genealogia. Heraldyka

    • Genealogisches Handbuch des Adels – szereg artykułów z lat 1999-2003.
    • Grocholski Ludgard Piotr (1884-1954).
    • „Woreyd” i jego twórcy – Woreyd Almanach, Warszawa 2002, s. 231, fotografia.
     Krzysztof Eydziatowicz (1897-1961), dziennikarz i pracownik Polskiego Radia.
    • Szlachta polska po 1918 r. – aspekt prawny i organizacje szlacheckie – „Pro Fide Rege et Lege”, nr 1-2 (45): 2003, s. 16-21 fotografie.
    • Dzieje rodu w kościach zapisane – „Newsweek”, nr 38: 23 IX 2007, s. 68-70. Wysłuchała Agnieszka Fedorczyk.
     Szczątki książąt Radziwiłłów odnalezione w ruinach zboru kalwińskiego w Dubinkach.


   Szkice obyczajowo-genealogiczne.

         • Krasiccy na Krasiczynie i Lesku – „Do Rzeczy”, wyd. specjalne : Ludzie, nr specjalny 3: X 2013, s. 88-91, fotografie.
         • Czartoryscy z Konarzewa. Rodzina z wielkiego rodu – „Do Rzeczy”, nr 47-48: 16-29 XII 2013, s. 47-49, fotografie.
         • Trucizna, lekarz i tysiące rubli : zbrodnia sprzed lat –  „Do Rzeczy”, nr 2: 7-12 I 2014, s. 70-72, fotografie, ilustracje.
          Patryk O’Brien de Lacy (ok. 1864 – po 1917) oraz jego proces o zabójstwo Bazylego Buturlina.
         • Nieobyczajni : wyższe sfery. – „Do Rzeczy”, nr 10: 3-9 III 2014, s. 72-74, ilustracja.
          Józef Baron Brunicki (1870-1900) i szambelan Marian Rosco-Bogdanowicz (1862-1955) oraz ich afery (m.in. homoseksualne).
         • Pechowy romans hrabiego : obyczaje – „Do Rzeczy”, nr 25: 16-22 VI 2014, s. 66-68, fotografia, ilustracja.
          Karol Hrabia Korwin-Milewski (1846-1926), jego kochanka Cecylia Włodzimirska i wiedeński proces.
         • Potomkowie wyznawców Franka : saga rodzinna – „Do Rzeczy”, nr 35: 25-31 VIII 2014, s. 61-63, fot.
          Polscy Kaplińscy (m.in. Jakub (1734-1809), Eliasz (1777-1823) oraz ich potomek Jaan Kaplinski (1941-), pisarz i poeta estoński.
         • Niemiec, który mierzył Polskę : Polacy z wyboru – „Do Rzeczy”, nr 51/52: 15-28 XII 2014, s. 72-73, ilustracje.
          Juliusz Kolberg (1776-1831) i jego potomkowie.
         • Spadkobiercy cesarskich tronów : Habsburgowie, Hohenzollernowie i Romanowowie – „Do Rzeczy” 1: 4 I 2015, s. 84-85, ilustracja.
          Potomkowie cesarskich domów Austrii, Niemiec i Rosji.
         • Mieszkali w zamku hrabia z hrabiną : tragedia nad Sanem. Po 80 latach … –  „Do Rzeczy”, nr 5: 26 I – 1 II 2015, s. 4-66, faksymile, fotografie, ilustracja.
          Juliusz hr. Starzeński (1892-1934) z Dąbrówki Starzeńskiej i jego żona Maria Miączyńska (1909-1934) oraz ich tragiczna śmierć.
         • Carski kapitan przeciwko polskiemu księciu : ostatni z rodu –  „Do Rzeczy”, nr 15: 7-12 IV 2015, s. 68-69, fotografie, ilustracja.
          Ostatni książę – Bogdan Ogiński (1848-1909) z Retowa na Żmudzi oraz próba przechwycenia jego spadku przez carskiego oficera Dymitra Wonlar-Larskiego (1880-1954).
         • Fałszywy baron w służbie Bieruta : genealogiczne zabiegi Adama Gubrynowicza – „Do Rzeczy”, nr 28: 6-12 VIII 2015, s. 64-66, fotografie, ilustracja.
          Adam Gubrynowicz de Mengen (1906-2000), dyplomata, ziemianin i heraldyk.
         • Tajemnice hrabiów : romanse rodu Badenich – „Do Rzeczy”, nr 30: 20-26 VII 2015, s. 64-65, fotografia, ilustracja.
          Z tajemnic alkowy rodu hr. Badenich i hr. Dunin-Borkowskich.
         • Książęta genetycznie zweryfikowani :rozstrzyganie wątpliwości genealogicznych – „Do Rzeczy”, nr 39: 21-27 IX 2015, s. 68-69, fotografia.
          Książęta Korybut-Woronieccy gałęzi podlaskiej, z Huszlewa.
         • Płynie w nich błękitna krew  : arystokracja polska – wczoraj i dziś – „Do Rzeczy”, nr 52: 21-27 XII 2015, s. 88-90, fotografie, ilustracja.
         • Romanowowie w Rosji Putina : rola carskiego rodu – „Do Rzeczy”, nr 4: 25-31 I 2016, s. 76-78, fotografia.
          Władimir Putin (1952-) i Wielka Księżna Maria Władimirowna Romanowa (1953-)
         • Hrabina z czasów Stalina : historia Haliny Plater-Zyberk – „Do Rzeczy”, nr 10: 7-13 III 2016, s. 68-70, fotografie.
          Hanna Krystyna Plater-Zyberk (1900-?), zwana też Haliną, z domu Gacka, żona fotografika Stefana Hr. Plater-Zyberka, aresztowana w związku z operacją o kryptonimie „Renegat”.
         • Polscy ziemianie – jawna opcja niemiecka – „Rzeczypospolita”, nr 89 (10422): 16-17 IV 2016 „Plus-Minus”, nr 16 (1207) , s. 26-27, fotografia.
          Hipolit Alexandrowicz, Bogusław, Cezary i Kazimierz Bacciarelli, Wacław Siemieński,  Aleksander  Hr. Toll, Franciszek, Piotr i Wiktor Unrug, Wernerowie, Konrad Wünsche i Leon Zachert.
         • Niedobre panny z dobrych domów : niechlubna przeszłość Samozwaniec i Jarochowskiej – „Do Rzeczy”, nr 16: 18-24 IV 2016, s. 66-69, fotografie.
          Maja Jarochowska (1918-1975) i Magdalena Samozwaniec, z domu Kossak, 1.v. Starzewska, 2.v. Niewidowska (1894-1972).
         • Ormiański ród na kresach wschodnich : świat ormiański w Stanisławowie i na kresach południowo-wschodnich przestał istnieć po 1945 r. – „Do Rzeczy”, nr 21: 23-29 V 2016, s. 72-73, fotografie.
          O rodzinie Bołoz-Antoniewiczów.
         • Matylda Krzesińska, kochanka Romanowów  : o miłości przyszłego cara do Matyldy Krzesińskiej – „Historia do Rzeczy”, nr 8 (42): sierpień 2016, s. 56-58, fotografie, ilustracja.
          Mikołaj (II) Romanow (1868-1918), późniejszy car Rosji oraz Matylda Krzesińska (1872-1971), późniejsza księżna Romanowska-Krasińska.
         • Rodzinne tajemnice O. Jacka Woronieckiego ; korzenie dominikanina – „Do Rzeczy”, nr 33: 16-21 VIII 2016, s. 64-67, fotografie.
          Adam Ks. Korybut-Woroniecki (1798-1863) i jego potomkowie, m.in. O. Jacek Woroniecki (1878-1949), dominikanin.
         • Dzieje grzechu Dominika Horodyńskiego : polityczny realista – „Pan S-ki” – „Do Rzeczy”, nr 49: 5-11 XII 2016, s. 72-74, faksymilia, fotografia.
         • Litewski kawalarz : życie i kawały Bohdana Zalutyńskiego zwanego „Bodziem” – „Historia do Rzeczy”, nr 1 (47): styczeń 2017, s. 86-89, faksymilia, fotografie.
          Bohdan Zalutyński (1888-1957), ziemianin z Grodzieńszczyzny.
         • Narodowe Muzeum Czartoryskich : Skarb Państwa kupił bezcenną kolekcję – „Do Rzeczy”, nr  2: 9-15 I 2017, s. 42-44, fotografie.
          Adam Karol Ks. Czartoryski de Bourbon (1940-) i Fundacja Książąt Czartoryskich.
         • Aktor w roli księcia : życie Stanisława Bielskiego – „Do Rzeczy”, nr 5: 30 I – 5 II 2017, s. 64-66, fotografie.
          Stanisław Bielski – „Harry Cort” (1908-1979), aktor filmowy i skandalista.
         • Wierni Bogu i ojczyźnie : ród Potworowskich – „Do Rzeczy”, nr 9 : 27 II – 5 III 2017, s. 87-99, fotografie.
         • Księżna skandalistka : Rzewuska na salonach – „Do Rzeczy”, nr 15: 10-17 IV 2017, s. 102-104, ilustracja.
          Katarzyna z Hr. Rzewuskich, Ks. Radziwiłł (1858-1941), publicystka, pamiętnikarka i powieściopisarka.
         • Polskie almanachy gotajskie : szlacheckie rodowody – „Do Rzeczy”, nr 21: 22-28 V 2017, s. 62-64, fotografie, ilustracje.
          Jerzy Sewer Hr. Dunin-Borkowski (1856-1908), heraldyk i ziemianin.
         • Legendy Bartosza Głowackiego : trzy wersje przedstawiania kosyniera – „Do Rzeczy”, nr 35: 28 VIII – 3 IX 2017, s. 66-67, ilustracja.
          Wojciech Bartosz Głowacki (1758-1794) i jego legenda.
         • Superagentka przebita nożem : dlaczego zginęła Krystyna Skarbek? [1908-1952] – „Do Rzeczy”, nr 3: 15-21 I 2018, s. 68-69, fotografia.
          List do redakcji Ewy Leonhard z Krakowa i odp. autora „Do Rzeczy”, nr 4: 22-28 I 2018, s. 6.
         • Kłamczucha doskonała : Hrabianka Ewelina Dunin-Borkowska [1939-?] „Do Rzeczy”, nr 13: 26 III – 2 IV 2018, s. 80-82, fotografia.
         • Hochsztapler od zaszczytów : Juliusz Nowina-Sokolnicki (1925-2009) „Do Rzeczy”, nr 51: 17-26 XII 2018, s. 88-90, fotografie, ilustracje.
         • Rzekoma córka carycy : Hetmanowa Aleksandra Branicka [Engelhardt] (1754-1838) „Do Rzeczy”, nr 19: 12-18 V 2019, s. 62-64, ilustr.
         • Śmierć chorążego Szujskiego „Do Rzeczy”, nr 45: 4-11 XI 2019, s. 66-67, ilustr.
          Władysław Szujski (18651914) – polski straceniec z Legii Cudzoziemskiej”.
         • Jak hrabia Plater chciał zostać Żydem : ucieczki arystokratów z PRL „Do Rzeczy”, nr 6: 8-14 II 2021, s. 50-52, faksym., fot.
          Andrzej hr. Broel-Plater (1931-2003)
         • Kalksteinowie-Stolińscy – bohaterowie i zdrajcy „Do Rzeczy”, nr 41: 11-17 X 2021, s. 62-64, fot., oraz: Sprostowanie, tamże, nr 42: 18-24 X 2021, s. 5.

                     Ludwik Chrystian Kalkstein-Stoliński (16301672) i Ludwik Kalkstein (1920-1994).

       • Arystokratka ponad wszystko „Do Rzeczy”, nr 4: 24-30 I 2022, s. 62-64, fot.
         Maria Róża „Bichetta” z hr. Branickich Radziwiłłowa (1863-1941).
     • Listy i sprostowania.
         • Hrabia Nikołaj Tołstoj nie pierwszy znalazł winnych! – „Odgłosy”, nr 48: 26 XI 1989, s. 13.
          Uzupełnienie do artykułu” Brzeziński Marek, Nikołaj Tołstoj szuka winnych – „Odgłosy”, nr 45: 5 XI 1989, s. 4. Dotyczy książek Józefa Mackiewicza i Nicolasa Bethella o deportacji białych oddziałów rosyjskich do ZSRR przez Anglików w 1945 r.
         • Ośmiu niesprawiedliwych – „Przegląd Tygodniowy”, nr 28: 15 VII 1990, s. 5.
          Sprostowanie do artykułu Ryszarda Badowskiego o członkach Komisji Burdenki z Aleksym hr.  Tołstojem (1882-1945) z nr 20: 20 V 1990 „Przeglądu Tygodniowego”, s. 15. Polemika Ryszarda Badowskiego, tamże, nr 37: 16 IX 1990, s. 15.
         • Inaczej o RPA – „Odgłosy”, nr 7: 18 II 1990, s. 13.
          Sprostowanie do artykułu: Makowiecki Andrzej, Czarny bal w Durbanie – „Odgłosy”, nr 44: 20 X 1989, s. 1, 11.
         • Szlakiem „Wędrowca” [Konspiracyjne Wojsko Polskie] raz jeszcze  – „Ład”, nr 41 (315) : 14 X 1990, s. 5.
          Sprostowanie do tekstu Bolesława Niezgody „Szlakiem Wędrowca” – „Ład”, nr 34: 1990, s. 5.
         • Konspiracyjne Wojsko Polskie. Czytelnicy piszą – „Słowo Powszechne”, nr 157: 17 IX 1992, s. 5.
          Sprostowanie do tekstu Jana Wojciechowskiego, Z historii podziemnych sił zbrojnych 1945-1956: Konspiracyjne Wojsko Polskie – „Słowo Powszechne”, nr 12: 22 I 1992, s. 3 i 4. Dotyczy m.in. legendy Korpusu Obrony Narodowej i Konfederacji Zbrojnej z lat 1945-1947 oraz Władysława Stanilewicza.
         • Kombatanci z 1920 r. – „Mars“, nr 3: 1995, s. 241-243, faksymilia, ilustracja.
          Krzyż za Udział w Wojnie 1918-1921 r. a uprawnienia kombatanckie. Fakty i dokumenty.
         • Krzyż Akcji „Burza“ – „Mars“, nr 2: 1994, s. 382-385, faksymilia, fotografia, ilustracje[i]
          „Rzekome“ londyńskie odznaczenie, jego inicjator Karol Smoczkiewicz (1925-1998) i przykłady udekorowanych.
         • List w sprawie Józefa Mackiewicza – „Kultura”, nr 5: 1990, s. 156-157.
          W związku z artykułem: Miłosz Czesław, Koniec Wielkiego Xięstwa (O Józefie Mackiewiczu) – „Kultura”, nr 5: 1989, s. 102-120.
         • Polemika z recenzją Marka Cabanowskiego, Vademecum kolekcjonera? – „Mars”, t. 3: 1995 [druk 1996], s. 238-239.
          Dotyczy recenzji książki Oberleitner Stefan, Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990, t. 1, Zielona Góra 1992.

      Przedmowy.

        • Wstęp do Inwentarza osobowego do tomów I-IX Volumina legum w oprac. Marka Wolińskiego. Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, 2007, s. 5-10.
         Rec. Zielińska Ewa, „Kwartalnik Historyczny” R. 116: 2009, nr 3, s. 147-151.

       • Redakcje i recenzje.

         • Album zaprzepaszczonej szansy – Przewłocki Janusz, Wokół pałacu i dworu. Z kolekcji Janusza Przewłockiego. Warszawa 2009. Ośrodek „Karta”, w: „Zeszyty Historyczne”, nr 169: 2009, s. 169-182.
         • Gedroyć Witold (1915-2003), Wspomnienia 1939-1940 – „Mars”, nr 19: 2005, s. 192, fotografie, sum.
          Wspólnie z Rafałem E. Stolarskim.
         • Odtajniony informator – Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro „C”, 1964, w: „Karta”, nr 3: 1994, s. 146-147.
         • Pierwsza książka o KWP – Marcin Gąsior, Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-1948. Zarys organizacji i działalności. Muzeum Regionalne w Radomsku [1993], w: „Gazeta Radomszczańska”, nr 38: 24 IX 1993, s. 3. Polemika: Jan Załęcki, Książki o KWP, w: „Gazeta Radomszczańska”, nr 42: 22 X 1993, s. 5. Replika: Konspiracyjne Wojsko Polskiec – ciąg dalszy, tamże, nr 49: … XII 1993, s.
         • Szaulisi –  Juosas Prunskis, Balševikų nužudyti šauliali, Išleido Letuvių Šaulių sajungos tremtyje centro valdybu, Čikaga 1982, w: „Mars”, t. 15: 2003, s. 251-252.
          Dotyczy m.in. Hr. Kazimierza Tyszkiewicza (1896-1941) z Kretyngi.

         

        Wywiady.

        [i] List nie został opatrzony nazwiskiem autora z winy redakcji.