Genealogie rodów polskich w „Genealogisches Handbuch des Adels”

W ramach kontaktów ze Związkiem Szlachty Niemieckiej w latach 1999-2004, starałem się , aby w różnych wydawanych przez Związek almanachach genealogicznych ukazywały się w miarę poprawne dane o rodach związanych z Polską. Sam również publikowałem w almanachach informacje o wygasłych już  utytułowanych rodach.

Genealogie poszczególnych rodów opublikowane były w ramach poszczególnych serii wydawniczych Genealogisches Handbuch des Adels (Starke Verlag, Limburg an der Lahn); redakcja Dr. Moritz Graf v. Strachwitz

Genealogisches Handbuch des Adels (Gräflichen Häuser)

Genealogisches Handbuch der Fürstlichen Häuser

Sanguszko (konsultacja) –  Fü XVII: 2004 (GHdA Band 133)

Genealogisches Handbuch der Gräflichen Häuser

Badeni (konsultacja) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Bielski (podpisany artykuł) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Chołoniewski (podpisany artykuł) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Dąmbski (podpisany artykuł) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Kalinowski (podpisany artykuł) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Komorowski (w ramach współpracy z Klasem Lackschewitzem i Andrzejem Niewiadomskim) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Mniszech (podpisany artykuł) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Piniński (w ramach współpracy z Hr. Piotrem Pinińskim) –  G XV: 1997 (GHdA Band 112)

Potworowski (podpisany artykuł) –  G XVI: 2000 (GHdA Band 123)

Skrzyński (podpisany artykuł) –  G XVI: 2000 (GHdA Band 123)

Szembek (konsultacja z redakcją) –  G XVII: 2003 (GHdA Band 130)

Szołdrski (podpisany artykuł) –  G XVI: 2000 (GHdA Band 123)

Wiśniewski (brak podpisu omyłką redakcji) –  G XVI: 2000 (GHdA Band 123)

ŻelankaŻeleński (podpisany artykuł) –  G XVI: 2000 (GHdA Band 123)

Genealogisches Handbuch der Freiherrlichen Häuser

Goetz v. Okocim (podpisany artykuł) –  F XX: 1999 (GHdA Band 118)

Lenval (podpisany artykuł) –  F XX: 1999 (GHdA Band 118)

Moysa v. Rossochacki (podpisany artykuł) –  F XXII: 2002 (GHdA Band 127)

PfaffenhoffenChłędowski (podpisany artykuł) –  F XXI: 1999 (GHdA Band 120)

WattmannMaëlcampBeaulieu (podpisany artykuł) –  F XX: 1999 (GHdA Band 118)

Vaux (podpisany artykuł) –  F XXII: 2002 (GHdA Band 127)

Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser

Prittwitz u. Gaffron (konsultacja) –  AA XXVII 2003 (GHdA Band 132)

Unruh (współredakcja w części spolonizowanych gałęzi – szlacheckiej Unrug i baronów Unruh)AA XXXI: 2009 (GHdA Band 147)

Weryha-Wysoczański (podpisany wspólnie z dr Rafałem Kawalerem de Weryha Wysoczańskim) –  A XXX: 2008 (GHdA Band 145)
Osobna odbitka

Artykuły przygotowane i nie zamieszczone z przyczyn niezależnych od autora.

Lubieniecki (z powodu zbyt dużych sprzeczności w genealogii w warstwie XVII-XVIII w.)

Russocki (wskutek braku akceptacji ze strony aktualnej głowy rodu)