Genealogie rodów utytułowanych

W roku 1997 Oficyna Wydawnicza „Adiutor” wydała I tom „Genealogii rodów utytułowanych w Polsce”. Całość cyklu przewidziana na 5 tomów pozostała w sferze projektu, wobec braku możliwości jego kompleksowego sfinansowania, nikłego zainteresowania potomków rodów utytułowanych oraz nowych wyzwań, jakie niesie za sobą genealogia. Tom kolejny dzieła jest w dużym stopniu przygotowany Przewidywany jest do wydania zeszyt próbny II tomu będący ukazujący jednocześnie problemy związane z publikacją tego rodzaju prac w Polsce XXI wieku.

Tom I obejmuje następujące rody:

Kniaziowie i Książęta:
Czartoryski
Giedroyć
Jabłonowski †
Lubomirski
Massalski
Podhorski
Szuyski

Hrabiowie:
Alexandrowicz †
Badeni
Bobrowski
Borch
Branicki (wygaśli w linii męskiej)
Breza
Dąmbski †
Golejewski †
Gurowski
Konarski
Krasicki
Lanckoroński †
Łącki †
Mycielski
Osiecimski Hutten Czapski †
Ostrowski
Piniński
Potulicki
Potworowski †
Przezdziecki (wygaśli w linii męskiej)
Raczyński (wygaśli w linii męskiej polskiej)
Rey
Russocki
Rzewuski †
Sierakowski (wygaśli w linii męskiej)
Skórzewski (tytuł wygasł)
Skrzyński †
Sumiński
Szołdrski †
Walewski †
Walewski (potomkowie naturalnego syna Napoleona I; tytuł wygasł)
Wolański
Zabiełło
Zaleski (wygaśli w linii męskiej)
Zborowski

Hrabiowie papiescy:
Kurnatowski
Pruszyński
Szlubowski †

Baronowie:
Brunicki †
Budwiński †
Bystram
Czecz de Lindenwald
Goetz-Okocimski †
Horoch
Kelles-Krauz
Konopka
Moysa-Rosochacki †
Przychocki †
Reisky de Dubnitz
Skarżyński
Szarski-Roża (wygaśli w linii męskiej)
Wattmann-Maëlcamp de Beaulieu †

Jedynymi poważnymi recenzjami pozostają zamieszczone w Herold-Jahrbuch, Neue Folge, Berlin, Band 2 (1997), S. 191-192 oraz Ljetopis Istoriko-Rodosl’ovnogo Obščestva v Moskvje, vypusk 4-5 (48-49), 1997, s. 179-180. Uwaga! Na powyższej liście zaznaczono dodatkowo w stosunku do sytuacji z 1997 r. już całkowicie lub częściowo wygasłe rody utytułowane.
Uwaga! Na powyższej liście zaznaczono dodatkowo w stosunku do sytuacji z 1997 r. już całkowicie wygasłe rody utytułowane.