Genealogie rodów kurlandzkich

 

Dzięki współpracy z niemieckimi genealogami Kurlandzkiego Związku Rycerskiego (Kurländische Ritterschaft) Klasem Lackschewitzem, Baronem Wolfem v. Buchholtz i polskim Andrzejem Prus-Niewiadomskim powstało w 2004 r. dzieło Genealogien kurländisch-ritterschaftlicher Geschlechter die bisher weder im Genealogischen Handbuch der Baltischen Ritterschaften, Teil Kurland, noch im Genealogischen Handbuch des Adels erschienen sind. Praca zawiera genealogie następujących rodów: v. der Launitz, v. der Mohl, v. Neuhoff gen.v. der Ley, Hrabiowie v. dem Broel gen. Plater (Broel-Plater) wraz v. Plater Syberg (Plater-Zyberk), v. Römer (de Römer, Romer),Baronowie v. Rosenberg, v. Rummel, Baronowie v. Taube, v. Walther (-Wittenheim), v. Wildemann. Trzon książki (zaznaczone rodziny) stanowią genealogie rodów już całkowicie spolonizowanych i mieszkających w Polsce lub na emigracji, których historyczne związki z ziemiami byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także ziemiami ruskimi Korony (obecnie Ukraina) wyznaczało poczucie przynależności do polskiej kultury. Dobór genealogii jest podyktowany zakończeniem cyklicznej publikacji Genealogisches Handbuch der Kurländische Ritterschaften, której ostatni zeszyt ukazał się w 1942 r. w Görlitz (Zgorzelec) w wydawnictwie Starke Verlag, istniejącym do dziś w Limburg an der Lahn. Na tak długiej przerwie skorzystała genealogia Platerów – znacznie poszerzona w stosunku do ostatniej pióra Szymona Konarskiego z 1964 r. Spis treści, wstęp, ogólne objaśnienia, lista skrótów oraz oddzielne objaśnienia do indeksu nazwisk są trójjęzyczne (niemieckie, polskie i angielskie). Praca liczy 456 stron, zawiera liczne tablice genealogiczne, ilustracje i herby (różne warianty przy poszczególnych rodzinach). Wydawcą dzieła jest organizacja Vereinigten Kurländischen Stiftungen (Zjednoczone Fundacje Kurlandzkie).